Kullanım Koşulları

Girmiş olduğunuz MakinaGetir.com alan adlı Portal (“Portal”), Yanmar Turkey Makine Anonim Şirketi (“YANMAR”) tarafından işletilmektedir. Portal’ın yasal sahibi YANMAR olup, Portal’ın üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi YANMAR’a aittir.
Portal’a giriş yapmakla beraber ziyaret etmek sureti ile kullanan “Kullanıcılar” veya üyelik formu vasıtası ile üye olarak kullanan “Üyeler” Portalın kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Koşulları da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Portal’ı bu Kullanım Koşulları tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.
YANMAR, Kullanıcıları’nın ve Üyeleri’nin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. YANMAR, Kullanıcılar tarafından Portal üzerinden paylaşılan ya da Portal’ın kullanımı sırasında sunulmuş kişisel verileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da başka şekilde kullandırmaz. Portal, Kullanıcılarının ve Üyelerinin gizlilik haklarına saygı duyar ve Portal vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Portal, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermektedir. Üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan YANMAR sorumlu tutulamaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili YANMAR personeli ya da bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz erişebilirler. YANMAR, kişileri açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) sürekli iç gözden geçirme sürecimizin bir parçası olarak Portal’ı iyileştirmek; genel olarak Portal Kullanıcılarının ve Üyelerinin hakkında daha çok şey öğrenmek amacıyla kullanabilir. Bu bilgiler YANMAR tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Portal’ne erişerek ve kullanarak Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olmaktasınız. Eğer Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni şartları ve Portal koşullarını onaylamıyorsanız, Portal’ı kullanmamanız gerekir. Portal’a eriştiğiniz ve girdiğiniz anda, işbu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

Tanımlar


YANMAR : İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 198676 sicil numarası ve 0936069192000001 MERSİS numarası ile kayıtlı, merkezi Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi, B Apt., No:10/063 Konak/ İzmir adresinde bulunan YANMAR Turkey Makine Anonim Şirketi’ni
Kullanıcı :Portal’a ulaşan her gerçek ve tüzel kişiyi,
Portal : MakinaGetir.com isimli ve adresli alan adı altında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan MAKİNAGETİR sisteminin hizmetlerini sunduğu Portaldır. ifade etmektedir.

Portal Kullanım Koşulları


YANMAR’ın, Portal üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında mevzuat kapsamında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.
Portal bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcılar’ın ve Üyeler’in YANMAR tarafından belirlenecek ve Portal’da yer alan Üyelik Sözleşmesi’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmesi gereklidir. YANMAR, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Portal’da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. YANMAR, Portal’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
Portal’ın telif hakları, Portal’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan, sayfa düzeni, tasarımı, veri tabanı, software-code'ları, html kodu, diğer kodlar ve diğer işaretler ile bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türlü yazı, görsel ve işitsel ögelerin sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü hak YANMAR’a aittir. Kullanıcıların kişisel amaçlı bilgi edinmesi ve online alışveriş işlemlerini yapmaları amacıyla Portal’a internet yoluyla erişim hakkı tanınmıştır.
Portal içinde ulaşılan yazılı, görsel, işitsel içerik, tasarım, bilgiler, bilgisayar programları ya da diğer unsurlar, YANMAR´ın yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen, hiç bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, eklemeler ya da çıkarmalar yapılamaz, ticari maksatla kullanılamaz, alıntı yapılamaz. Yazılı izin alınarak bu Portal’dan yapılacak alıntılar, "Telif hakları Yanmar´a aittir" ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır.
YANMAR, Portal’da verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen göstermektedir. Ancak, YANMAR, Portal’daki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez.
Portal’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve Üyelerin, Portal dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, YANMAR ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye’lerin Portal üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı YANMAR’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
Portal üzerinde kamuya açık olmayan alanlar bulunmaktadır. Söz konusu alanlara özel giriş koduyla girilmektedir. Giriş yetkisi olmayan kişilerin bu alanlardaki bilgiyi herhangi bir yöntemle kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek edinmesi, okuması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması ve programları kullanması suç teşkil etmektedir.
Söz konusu alanlara giriş yetkisi olan kişiler, buradaki bilgi ve programlara yalnızca kişisel erişim ve kullanım yetkisi almışlardır. Bu kişilerin söz konusu bilgileri ve programları kısmen ya da tamamen, olduğu gibi ya da değiştirerek yetkisi olmayan kişilere göstermesi, kullandırması, kopyalaması, çoğaltması, dağıtması ve yayınlaması suç teşkil etmektedir.
YANMAR, Portal’da belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

Veri Güvenliği


Portal’a izinsiz girişi engellemek, veri doğruluğunu sürdürmek ve bilginin doğru kullanımını sağlamak için site kanalıyla toplanmış bilgiyi koruyan ve güvenliğini sağlayan uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürler uygulanmaktadır. Tüm şartlara rağmen YANMAR, kişisel bilgilerin YANMAR sistemlerinden yasal olmayan yollarla elde edilemeyeceğini garanti edemez ve YANMAR´ın online servislerinin kullanılması halinde sistemlerimizde güvenlik açığı riski de dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm riskleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılırsınız.

Çocukların Güvenliği


YANMAR, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. Portal’ın hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

Bağlantılar


Bu Portal, içeriği YANMAR tarafından kontrol edilmeyen başka internet sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu internet siteleri, bu Kullanım Koşulları’nda veyahut Portal’da belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu internet sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden YANMAR sorumlu değildir. Portal kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan YANMAR sorumlu değildir. Benzer biçimde başka internet sitelerinden YANMAR´ın izni olsun ya da olmasın Portal’a link verildiğinde de bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle YANMAR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Cookiler


Portal, bilgisayarınıza "cookie"/“çerez” gönderebilir. Cookie´ler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie´ler sisteminize zarar vermez. Portal, "cookie"leri, ziyaret ettiğiniz özel alanlar ve Portal’da yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu uygulamayla Portal’a yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie´leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie´leri kabul etmiş olursunuz. Cookie´leri reddederseniz Portal’da ve diğer internet sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir.

Kullanım Koşulları Değişiklikleri


YANMAR, sonradan tespit edilen kural boşlukları varsa veya YANMAR tarafından yeni sunulan hizmetler açısından gerekli olduğunda, her zaman işbu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanım Koşulları, değişikliğe tabi olup herhangi bir değişiklik olması halinde bu alanda duyurulacaktır. YANMAR, Portal ve Portal uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Portal’ı kullanma koşulları ile Portal’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Portal’ıve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Portal’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Portal’ın kullanımı ya da Portal’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. YANMAR, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İletişim


Portal’ın kullanımı ve diğer hususlara ilişkin olarak her türlü talebinizi info@makinagetir.com adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.